Brilliant Brain ... Het brein is de BAASis

Autisme, stress, epilepsie & absences, vermoeidheid na Covid-19, concentratiestoornis, depressie, angst, hoofdpijn, slaapproblemen, vermoeidheid, migraine, burn-out ...

Het is slechts een greep uit de gebieden waarop psychosociale therapie werkzaam is. Het gaat om een een behandelmethode waarmee de hersenen leren ánders en béter te functioneren. Tal van klachten, die veroorzaakt worden door bepaalde hersenactiviteit, kunnen daardoor sterk verminderen of zelfs verdwijnen.

U wordt weer baas over uw eigen brein.

Brilliant Brain

Brilliant Brain is een praktijk voor Psychosociale therapie.

Bij Brilliant Brain kunt u terecht voor neurofeedback en NLP coaching. Brilliant Brain is opgericht door Kees van der Sande Ms.C.. Hij is ook de behandelend neurofeedback therapeut. De praktijk bestaat sinds januari 2007. Tot maart 2018 was dat onder de naam 'Biometrisch Centrum Venray'. Sinds maart 2019 is de praktijknaam 'Brilliant Brain'. Gelijktijdig met de naamsverandering is nieuwe, nog geavanceerdere apparatuur in gebruik genomen en is een nieuwe website ontwikkeld. Ook is, in overleg, behandeling op locatie mogelijk.

De persoonlijke en professionele benadering van u als client is hetzelfde gebleven.

De praktijk is aangesloten bij Brain & Mind Care Nederland. Deze overkoepelende organisatie zet zich in voor kwalitatief hoogwaardige (Q)EEG hersenmetingen en neurofeedback trainingen.

Ook is de praktijk aangesloten bij de beroepsvereniging 'Nederlandse Federatie Gezondheidszorg' (NFG) en geregistreerd en gecertificeerd bij de overkoepelende stichting RBCZ (Register Beoefenaren van de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). De RBCZ is een organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. U kunt desgewenst bij deze Stichting terecht voor informatie over de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar. De Stichting RBCZ is tevens onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en cliënten. 

Door deze registraties vergoeden veel zorgverzekeraars de behandelingen vanuit de aanvullende polis, als 'overige psychosociale therapie' onder prestatiecode 24504.

Verdere gegevens die voor uw zorgverzekeraar van belang zijn:

  • AGB-code zorgverlener: 90-042708
  • AGB-code praktijk: 90-051492
  • Registratienummer RBCZ: 911047R
  • Registratienummer NFG: 8865
  • Inschrijfnummer CBP: m1443459

Visitatie

Om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen dient Brilliant Brain aan bepaalde eisen te voldoen. Op 11 september 2019 heeft de praktijk hiervoor een visitatie gehad. Hierbij zijn alle facetten van de praktijk belicht , bekeken en beoordeeld. Daarbij gaat het onder andere om: bereikbaarheid, hygiëne, veiligheid, praktijkruimte, behandeling en informatieverstrekking, cliëntendossier, behandeling en klachtenprocedure.

De visitatie is afgesloten met de beoordeling: GOED 

Wat wilt uw zorgverzekeraar van u weten?

Wanneer u met uw zorgverzekeraar contact opneemt over de vergoeding van de neurofeedbackbehandelingen zult u merken dat zij de behandelingen niet vergoeden onder de naam 'neurofeedbackbehandeling'. Wanneer u echter aangeeft dat het gaat om behandelingen met de code 24504 vergoedt een aantal zorgverzekeraars gedeeltelijk de neurofeedback behandeling vanuit de aanvullende polis wel. 

Er zijn ook zorgverzekeraars waarbij u het type behandeling dient aan te geven. Het gaat om 'Behandeling overige psychologische therapie'.

Nu starten met neurofeedback kan gunstig zijn

Financieel kan het gunstig zijn om nog dit jaar te starten met neurofeedback. Wanneer u uw tegoed uit de aanvullende polis van uw zorgverzekering nog niet (geheel) verbruikt hebt, kunt u dat inzetten voor psychosociale therapie (de behandelnaam waaronder neurofeedback vergoed wordt.)

Ook kan de afnemende lichtintensiteit de bron zijn van depressieve klachten. Wanneer u er bijvoorbeeld via neurofeedback op tijd bij bent kan het u helpen de steeds minder lichte dagen op een goede manier door te komen.

Hypergevoeligheid door 'alles draadloos' en 'iedereen verbonden'

Het aantal mensen met, veelal ernstige, gezondheidsklachten door elektromagnetische straling neem sterk toe. Uit onderzoek blijkt dat de obsessie om draadloos en met iedereen verbonden te moeten zijn daar sterk verantwoordelijk voor is. Het komt ook doordat we de fossiele brandstoffen vervangen door elektriciteit. (elektrisch vervoer, elektrische verwarming, enz). Behandeling van deze hypergevoeligheid kan met neurofeedback. Lees verder ...

Over Kees van der Sande

Kees van der Sande is de neurofeedbacktherapeut en coach bij Brilliant Brain. Uiteraard beschikt hij over alle benodigde diploma’s en neemt hij deel aan verplichte bij- en nascholingen en intervisiegroepen. 

Na de PABO heeft hij vele jaren ervaring opgedaan in allerlei sectoren van het onderwijs. In 2002 heeft hij heeft zijn doctoraal opleiding Pedagogiek voltooid aan de universiteit van Utrecht. De opleiding tot neurofeedback therapeut (op post HBO niveau) heeft hij in 2007 voltooid en is sindsdien al ruim 14 jaar met succes werkzaam binnen dat vakgebied.

De jarenlange ervaring en de nieuwe apparatuur zorgen dat u een behandeling krijgt conform de laatste stand van zaken in wetenschap en techniek en die aansluit op uw wensen.

Lees hier meer over de behandelbare klachten.

Kijk hier voor wat anderen over ons zeggen en hoe zij de neurofeedbackbehandelingen hebben ervaren.

Maak hier een afspraak voor een intake. U maakt dan kennis met neurofeedback en we onderzoeken, samen met u, of we uw klacht kunnen behandelen.

Behandelbare klachten

Autisme

De hersenen werken vaak anders. Dit kost meer energie en kan leiden tot overprikkeling.

Stress

Stress kán nuttig zijn; in bijzondere omstandigheden presteren we beter.

Concentratie

Binnen concentratiestoornissen zijn twee verschillende stoornissen te onderscheiden.

Hoofdpijn

Eén op de vijf Nederlanders heeft minimaal één dag in de week last van hoofdpijn.

Slapen

Het is heerlijk om uitgerust te ontwaken. Slaapproblemen kun je verhelpen.

Vermoeidheid

Vermoeidheid gaat v aak samen net een slaapstoornis. Het belemmert het functioneren.

Migraine

Bij hoofdpijn kun je nog met bezigheden doorgaan. Bij migraine meestal niet.

Epilepsie

Neurofeedback kan een oplossing zijn als medicatie niet helpt.

Depressie

Bijeen depressie leef je, alsof je in een voortdurende begrafenisstoet meeloopt.

Angst

Een van de verschillende uitingsvormen van angst is piekeren.

ADHD

Bij ADHD is het alsof je een te vol hoofd hebt. Je kunt je er hyper actief bij voelen.

Fibromyalgie

Het gaat om onverklaarbare pijnklachten, die vaak wel in hersenactiviteit zichtbaar zijn.

Neem contact op

Mail:

Schrijf je in voor onze informatie

.